PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ ايميل

تقسيم‌بندي كلي برنامه‌ريزي
- تابستان قبل از پيش‌دانشگاهي
- از مهرماه تا نوروز
- ايام تعطيلات نوروز
- در ماه آخر چگونه درس بخوانیم
-  هفته اول ماه آخر قبل از امتحان بطور سراسري
- روز آخر و شب كنكور

تابستان قبل از پيش‌دانشگاهي
- اگر ضعف بخصوصي در درس خاصي داريد نيرو روي آن درس بگذاريد درسي را كه مي‌خوانيد حتماُ تمام كنيد.
- ترجيحاً در كلاس استفاده كنيد و از معلم خصوصي استفاده نكنيد.
- پايان تابستان حتماً نمره خوب بياوريد.
- حتماً امتحان گرفته شود.
- تابستان فرصت ارزشمندي است آن را از دست ندهيد با برنامه‌ريزي و شركت در كلاسهاي مورد نياز برنامه‌جدي خود را شروع كنيد.
 

از مهرماه تا نوروز
برنامه ريزي هفتگي
1- برنامه‌ريزي براي دروس پيش‌دانشگاهي مطابق برنامه دبيرستان
2- برنامه‌ريزي براي دروس سالهاي قبل نيز بايد انجام گيرد.
3- ثبت كارهاي انجام شده بصورت روزانه جهت بررسي هفتگي
4- بررسي هفتگي كارهاي انجام شده مطابق برنامه‌ريزي انجام شده
5- براي جمعه‌ها درس مشخص نكنيم (فقط دروس روز شنبه پيش دانشگاهي) و بقيه زمان را براي عقب ماندگي دروس برنامه‌ريزي شده هفتگي
6- معمولاً 3/2 براي دروس اختصاي و 3/1 براي دروس عمومي برنامه‌ريزي شود
برنامه‌ريزي روزانه
- مطابق برنامه پيش دانشگاهي باشد (اولويت اصلي)
- دروس سالهاي قبل از روي برنامه‌ريزي هفتگي باشد
- در روز 6 يا 7 جلسه يك ساعت و چهل دقيقه درس بخوانيم و به ازاي هر جلسه 20 دقيقه استراحت كنيم (يا 12 تا 14 جلسه 50 دقيقه‌اي با 10 دقيقه استراحت)
- پنج شنبه عصر تعطيل براي تفريح و استراحت
- جمعه 2 جلسه كمتر از هر روز عادي
- روزهاي تعطيل ديگر مطابق روزهاي عادي
- تعداد جلسات كلاس‌هاي دبيرستان جزو جلسات روزانه محاسبه شود و بقيه جلسات تا 6 يا 7 جلسه در منزل مطالعه شود.
- حداقل يك جلسه در هر روز دروس پايه سالهاي قبل جزء برنامه باشد
چگونگي مطالعات قبل از عيد
- تا نوروز حداقل يك دور همه دروس بايد بصورت عميق مطالعه و ياد گرفته شود
- قبل از عيد يادگيري و درك مطلب مهم است و تست اهميت كمتري دارد و بعد از عيد مرور و تست زدن‌هاي عمقي و تعداد زياد
- در اين مرحله تست زدن بعنوان يادگيري است نه بعنوان مهارت و آمادگي
- در اين مرحله دروس اختصاصي ساعات بيشتر و دروس عمومي ساعات كمتر و به نسبت 3/2 و 3/1 مي‌تواند مفيد باشد
- براي دروس عمومي بيشتر بخوان و كمتر تست بزن و براي دورس اختصاصي خواندن، تمرين، تست با هم مطرح و مهم است، بطور كلي در قبل از عيد عميق خواندن و فهميدن و تشريحي كاركردن مهم است و امتحانات تشريحي مهم تراز آزمون‌هاي تستي است چگونگي مطالعات بعد از عيد
- بعد از عيد عمدتاً به مرور درس و تست زدن‌هاي موضوعي و كلي دروس بصورت تك درس و در ماه و هفته آخر تست زدن‌هاي جامع و براي همه دروس مي‌باشد
- در اين مرحله تست زدن بعنوان مهارت و سرعت و آمادگي پايه مطرح باشد
- بعد از عيد ساعات مربوط به دروس عمومي بيشتر و در بعضي اوقات برابر دروس اختصاصي مي‌باشد
 

ايام نوروز
- در ايام نوروز 3 يا 4 روز تعطيل كنيد و ترجيحاً به مسافرت برويد (29 اسفند تا سوم فرودين)
- روز 13 فرودين همراه خانواده به دشت و صحرا برويد و استفاده مناسب ببريد
- بقيه ايام نوروز فرصت مفيد و ارزشمندي است و بايد حداكثر استفاده را براي درس خواندن بگذاريد عدم استفاده از اين فرصت باعث عقب ماندگي شما از رقبا مي‌شود
 

در ماه آخر چگونه درس بخوانيم
نكات كلي :
- مرور جامع همه دروس مهم است تأكيد مي‌گردد همه دروس
- سراغ يادگيري مطالب جديد نرويد، مطالب يادگرفته شده را طوري تمرين كنيد كه كاربردي شده و تبديل به مهارت شود
- كلاس‌هاي يادگيري تعطيل شوند
- ساعت خواب و بيدار شدن را مطابق كنكور (10 شب تا 6 صبح) عادت دهيد
- ساعات درس خواندن را افزايش ندهيد بلكه اگر ممكن بود حتي مقداري كم كنيد
- فقط منابع و جزواتي كه خوانده‌ايد دوره كنيد و از منبع جديد استفاده نكنيد
- حافظه بيناي (آنجه قبلا ديده‌ايد) و حافظه شنوايي (آنچه قبلاً شنيده‌ايد) بايد مرور شود نه چيز جديد
- مرور نه خيلي ريز و وسواسي و نه خيلي سرسري باشد
- مرور خلاصه‌ها و نكات استخراج شده توسط شما مهم است
- مرور بخشهايي كه زير آن خط كشده‌ايد مهم است
 

برنامه‌ريزي هفته اول ماه آخر قبل از كنكور سراسري
- براساس دروس روزها را تقسيم كنيد و در هر مبحث تست‌هاي آنها را بويژه آنهائيكه غلط زده‌ايد و يا نزده بوديد مجدد بزنيد
- روش اول براساس سالهاي دبيرستان
- روش دوم براساس دروس
برنامه ريزي هفته آخر قبل از كنكور سراسري
- به تمام سوالات يك سال آزمون سراسري در يك نوبت پاسخ دهيد
- از صبح ساعت 8 مطابق زمان‌بندي كنكور انجام دهيد و سپس غلط‌ها را مرور و بررسي كنيد و بعد از ظهر زياد به خود فشار نياوريد و براي روز بعد آماده باشيد
- سوال كنكور دانشگاه آزاد اسلامي را براي فاصله زمان بين آن در كنكور قرار دهيد و آن را با كنكور سراسري مخلوط نكنيد
 

برنامه‌ريزي روز آخر
- 5/1 روز آخر را فقط استراحت و تفريح
- مواظب خوراك و حوادث باشد حجم غذا كم و مقوي
- سعي كنيد با افرادي كه كنكور ندارند و با افراد خانواد باشيد تا اظطراب آنها به شما منتقل نشود
- حوزه امتحاني خود را شناسايي كنيد
- صبح با صداي زنگ بيدار نشويد به افراد خانواده بسپاريد كه شما را بيدار كنند مطمئن باشيد آنها به موقع شما را بيدار مي‌كنند با آرامش و بدن نگراني از بيدار شدن بخوابيد
- صبحانه حتماً مقداري مواد قندي مثل مربا، كره، عسل بخوريد
- اگر شير سيستم گوارش شما را بر هم مي‌زند نخوريد
- زمان حركت را طوري تنظيم كنيد كه ترافيك و تصادف احتمالي باعث تأخير نشود
- پيداه روي سريع قبل از آزمون (نه به اندازه‌اي كه خسته شويد) باعث مي‌شود جريان خود در بدن شما سريع‌تر جريان پيدا كند و هم با نشاط شويد و خون بيشتري به مغز شما برسد
- اگر ساعت خوردن شما با آزمون فاصله كمتر از يك ساعت باشد خون بدن شما بجاي اينكه متوجه مغز شود در معده صرف حضم غذا مي‌شود
- مداد و مداد پاك كن و مداد تراش خوب و تميز و مناسب تهيه كنيد
- ساعت مچي دقيق و مناسب براي جلسه امتحان تهيه كنيد
- چند عدد شكلات براي ترسيم قند خون در جلسه امتحان همراه داشته باشيد و استفاده كنيد

+ نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۵ و ساعت 9:15 |
ParsToolBox